+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Simultánní využití měřicích technik: DSC/DTA-TGA + FT-IR + GC-MS

Simultánní využití měřicích technik: DSC/DTA-TGA + FT-IR + GC-MS

tga 2

Kombinace termogravimetrie (TGA) a infračervené spektroskopie (FT-IR) je časem prověřené spojení analytických technik používané velmi často např. v polymerním výzkumu. TGA je metoda termické analýzy, která se používá ke sledování hmotnostních změn vzorku v závislosti na rostoucí teplotě. FT-IR je metodou molekulární spektroskopie sloužící primárně k identifikaci a kvantifikaci uvolňovaných plynů. Infračervená spektroskopie plynů je nenahraditelná metoda pro rychlou identifikaci plynů vznikajících sušením a posléze spalováním vzorků (nejčastěji polymerních materiálů) TGA metodou, nicméně nedokáže detekovat vzácné nebo dvouatomové plyny (dusík, vodík, kyslík).

Kombinace termogravimetrie (TGA) a hmotnostní spektroskopie (MS) na druhou stranu nabízí vyšší citlivost (mez detekce) a dokáže identifikovat stopová množství kontaminantů uvolňovaných mnoha typy materiálů (včetně léčiv); více zde.

TGA systém LabSys Evo DTA/DSC vybavený “plug & play” senzory DSC/TGA, DTA/TGA, TGA. Infračervený spektrometr Nicolet iS10 je vybaven modulem pro TGA-IR analýzu, plynový chromatograf Trace 1300 s hmotnostním spektrometrem iSQ Series s elektronovou ionizací o nastavitelné hodnotě energie. Více informací zde.

 

Obě tyto kombinace analytických technik jsou v praxi velmi dobře zavedeny a často využívány. Každá z nich má ovšem svá omezení, avšak možnost provádět simultánní měření pomocí kombinace všech tří technik TGA/MS/FTIR, popř. TGA/GC-MS/FTIR nabízí flexibilní řešení pro mnoho typů problematických vzorků. Vysoká citlivost MS je užitečná tam, kde je k dispozici velmi málo vzorku nebo kde se uvolňují malá množství specifické chemikálie. Naopak FT-IR umožňuje detailnější identifikační analýzu (např. přítomnost postranních skupin v polymerních řetězcích) a kvantifikaci majoritních složek plynné směsi, jako jsou voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, amoniak, uhlovodíky atd.

Tento kombinovaný systém lze použít ve všech oblastech základního výzkumu
i průmyslových aplikacích, zejména pro charakterizaci materiálů pro skladování energie, analýzu polymerů, aditiv, biomasy, moderních pryží, léčiv, chemikálií, ropy, potravin atd. Dále například pro identifikaci škodlivých chemikálií v půdě, pesticidů či stanovení vyluhovatelných látek, které mohou kontaminovat obaly produktů a identifikaci ftalátů ve vzorcích PVC.

Všechny FT-IR spektrometry společnosti Nicolet CZ lze kombinovat s různými výrobci TGA/DSC a GC/MS díky flexibilnímu TGA nástavci s vyhřívanou hadicí variabilní délky. Možností jsou samozřejmě i TGA nástavce jiných firem. Pro více dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Sestava CG/MS, FT-IR a TGA

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena