Školení a kurzy

Kurzy Molekulové spektroskopie

Pouze pro majitele spektrometrů od společnosti Nicolet CZ. Pro nové majitele našich spektrometrů jsou kurzy vždy zdarma! Podrobnější informace o všech kurzech naleznete ke stažení zde:

Materiály z jednotlivých kurzů (přednášky, cvičení atd.) jsou k dispozici na vyžádání. Každý kurz je zakončen certifikací účastníka. V případě zájmu, či dotazů nás laskavě kontaktujte na e-mailové adrese fidlerova@nicoletcz.cz.

Termíny školení

Teoretické základy infračervené mikroskopie

Termín: 23.11.2020

 • Přednášky – teorie, měřící techniky, využití
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 2.100,- Kč
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 30.9.2020

FTIR Analýza paliv a maziv

Termín: 9.11.2020

 • Získávání kvalitativních a kvantitativních informací z infračervených spekter motorových a průmyslových olejů – přednášky, cvičení
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 2.100,- Kč
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 1.9.2020

Úvod do Ramanovy spektrometrie a mikrospektroskopie nanoobjektů

Termín: 19.-21.10.2020 ZRUŠENO

 • Přednášky – teorie, měřící techniky, využití
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 3.900,- Kč
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31.8.2020

Program Macros Basic

Termín: 06.10.2020. ZRUŠENO

 • Automatizace postupů pomocí programu Macros Basic – přednášky, cvičení
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 2.100,- Kč
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 1.10.2020

Program TQ Analyst

Termín: 08.-09.9.2020 PROBĚHLO

 • Základy kvantitativní a kvalitativní analýzy. Vytváření kalibrací pomocí programu TQ Analyst – přednášky, cvičení
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 3.500,- Kč
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31.8.2020

Program Omnic Specta

Termín: 3.6.2020 PROBĚHLO

 • Základy nového spektroskopického programu Omnic Specta
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 2.100,- Kč
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 30.4.2020

Program TQ Analyst

Termín: 12.-13.5.2020 PROBĚHLO

 • Základy kvantitativní a kvalitativní analýzy. Vytváření kalibrací pomocí programu TQ Analyst – přednášky, cvičení
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 3.500,- Kč
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31.3.2020

Program Result

Termín: 21.4.2020 PROBĚHLO

 • Tvorba workflows pro rutinní práci s FT-NIR spektrometrem ANTARIS – přednášky, cvičení
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 2.100,- Kč
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 14.2.2020

Základy FTIR spektroskopie a práce s programem Omnic

Termín: 2.-4.3.2020 PROBĚHLO

 • Přednášky – teorie a možnosti programu Omnic
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 3.900,- Kč
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31.1.2020

Stanovení NEL a EL ve vodách a půdách

Termín: 10.2.2020 PROBĚHLO

 • Legislativní požadavky, rozpouštědla vhodná pro stanovení a identifikaci ropných látek
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 2.100,- Kč
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 6.1.2020

Interpretace vibračních spekter

Termín: 20.-24.1.2020 PROBĚHLO

 • Přednášky – přiřazování charakteristických pásů, práce se spektry konkrétních sloučenin, cvičení
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 3.200,- Kč
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 10.12.2019

Měření vibračních spekter

Termín: 13.-17.1.2020 PROBĚHLO

 • Přednášky – teorie, měřící techniky, chyby měření atd., cvičení
 • Kurzovné na osobu bez DPH: 3.200,- Kč
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 10.12.2019