+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Kontrola kvality desinfekčních přípravků během výroby

Od roku 2002 jsou americkou CDC pro desinfekci rukou doporučovány také prostředky na bázi alkoholů: isopropanolu, etanolu, n-propanolu nebo kombinaci dvou z uvedených. Antimikrobiální aktivita těchto alkoholů je přičítána jejich schopnosti denaturovat proteiny. Nejlepší antimikrobiální účinnosti lze dosáhnout etanolem (v koncentraci 60 až 85 %) a isopropanolem (v koncentraci 60 až 80 %), vyšší koncentrace jsou však méně účinné, protože proteiny nejsou tak snadno denaturovány v nepřítomnosti vody.

Metoda (vytvořená v programu TQ Analyst) pro výpočet množství metanolu a isopropanolu v měřeném vzorku

 

reakci na pandemii Covid-19 došlo k tomu, že řada států povolila dočasné použití i neschválených desinfekčních prostředků, což před jejich dodavatelům dalo nejen nové možnosti, ale také před ně postavilo nové výzvy v podobě nutnosti spolehlivé kontroly výroby.

Protože během výroby je potřeba zajistit plynulost a narušovat co nejméně procesů, je velmi výhodné využít elegantních výhod molekulové spektroskopie: rychlost měření a nutnosti žádné nebo minimální úpravy vzorků. Při použití techniky ATR stačí pouze nanést malé množství vzorku na krystal a během několika vteřin získáte snadno interpretovatelné spektrum.

Inteligentní software

Bezproblémové fungování FT-IR spektrometrů zajišťuje řídicí program OMNIC. V případě přístroje Nicolet Summit je to OMNIC Paradigm, ve kterém je možné snadno tvořit pracovní postupy (workflow), které vám práci ještě víc usnadní.

Schéma pracovního postupu (workflow) vytvořené v programu OMNIC Paradigm

 

V programu TQ Analyst je navíc možné vyvíjet kalibrační metody na míru, a tak získáte během několika okamžiků nejen spektrum vzorku, ale také údaj o koncentracích sledovaných látek.

Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet Summit je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Disperzní Ramanův spektrometr Nicolet DXR3 SmartRaman je přístroj určený pro všechny aplikace vyžadující jednoduchost přípravy vzorků a využití všech silných stránek Ramanovy spektroskopie.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena