+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Kontrola dezinfekčních prostředků na ruce

Kontrola dezinfekčních prostředků na ruce

hand-sanitizer-500x550

Rychlá kontrola bezpečnosti, účinnosti a složení alkoholových dezinfekčních prostředků na ruce pomocí FT-IR ATR spektroskopie.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) už v roce 2002 provedlo revizi svých pokynů pro základní hygienu a doporučilo pro veřejné instituce a zdravotnický personál ruční dezinfekční prostředky na bázi alkoholů jako možnou alternativu k mytí rukou vodou a mýdlem. Komerční dezinfekční prostředky rukou jsou nejčastěji na bázi alkoholu a obsahují buď isopropanol, etanol, n-propanol, nebo nějakou kombinaci dvou z těchto tří alkoholů. Antimikrobiální aktivita těchto alkoholů může být samozřejmě přičítána jejich schopnosti denaturovat proteiny. Nejlepší antimikrobiální účinnosti lze dosáhnout etanolem (v koncentraci 60 až 85 %) a isopropanolem (v koncentraci 60 až 80 %). Vyšší koncentrace jsou už méně účinné, protože proteiny nejsou tak snadno denaturovány v nepřítomnosti vody. Na druhou stranu roztoky s obsahem alkoholu nižším než 60 % mohou úspěšně pouze snížit růst bakterií, ale nezabíjet je. V reakci na pandemii COVID-19 nedávno vydala mezinárodní agentura FDA pokyny, které dočasně povolují některým subjektům (které nejsou v současné době pod regulací FDA jako výrobci léčiv) přípravu a distribuci těchto dezinfekčních prostředků na ruce (pouze po dobu nouze). Přes relativně jednoduché složení a výrobu těchto desinfekčních prostředků je kriticky důležité, aby byla zajištěna správná kvalita a účinnost těchto hromadně distribuovaných prostředků. Jednoduchá analýza pomocí FTIR ATR metodiky rychle odhalí celkové složení přípravku a zároveň také obsah jednotlivých alkoholů.

Zdroj: Advancing Material Blog – What Actually Happens When You Use a Hand Sanitizer?

Více zde: Hand Sanitizer FTIR

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena