+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Studium ochranných nátěrů pro keramické artefakty

Studium ochranných nátěrů pro keramické artefakty

Neascope header

Studium ochranných nátěrů pro keramické artefakty vystavené stárnutí UV zářením

Tripolská kultura (Cucuteni–Trypillia) je neolitická archeologická kultura, která se vyskytovala v oblasti dnešní Ukrajiny, Rumunska a Moldavska přibližně v letech 5500 – 2750 před naším letopočtem.  Tripolská kultura je charakteristická svou keramikou, zejména malovanými nádobami a drobnými soškami. Každý nález této keramiky je velmi cenný a každý takový artefakt vyžaduje náležitou ochranu, aby byl uchovaný pro budoucí generace.

Keramické artefakty bývají staré tisíce let a poskytují informace o dané kultuře a dávných technologiích. Keramika všech typů ovšem obvykle podléhá fyzikální nebo chemické degradaci. Vnější faktory, jako je voda, rozpustné soli, nárazy, tření, mráz a v neposlední řadě růst plísní, mohou dramaticky ovlivnit její vzhled a vlastnosti. Donedávna se konzervace keramiky opírala o postupy určené pro kámen a sklo a nebyl kladen důraz na specifické vlastnosti keramických výrobků.

V této studii se nově používá speciální polymerní nanostrukturovaný materiál, který slouží jako ochranný nátěr pro zvýšení odolnosti těchto keramických fragmentů vůči jejich stárnutí (nejen) vlivem slunečního UV záření. Při hodnocení účinnosti této ochrany studie detailně popisuje použití tohoto nátěru, který funguje díky specifickým fotochemickým přeměnám na rozhraní nátěr-vzduch jako velmi účinná ochrana. Cílem tohoto výzkumu bylo zkoumání těchto přeměn v nanoměřítku a zhodnocení následné stability keramických artefaktů.

K detailnímu popisu dějů v nanoměřítku byla využita technika nanoFTIR–SNOM s prostorovým rozlišením až 10 nanometrů (konkrétně mikroskop IR-neaSCOPE+s).

Různé keramické artefakty tripolské kultury

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena