Setkání uživatelů

Setkání uživatelů


Molekulová spektroskopie 2020:

ZRUŠENO: připravujeme na rok 2021!

Termín semináře: 5. – 7. 10. 2020, hotel Tree of Life Lázně Bělohrad

Cílem tohoto setkání je vzájemná výměna zkušeností v oboru molekulové spektrometrie, seznámení se novými metodami a s novinkami v přístrojové technice a programovém vybavení. Setkání se zúčastní i zahraniční hosté. Hlavní náplní setkání budou přednášky uživatelů. Přihlášku naleznete zde.

Update 11.5.2020: Seminář je z objektivních příčin odložen na rok 2021.
Pro více informací kontaktujte: fidlerova@nicoletcz.cz

Update 30.9.2020: Seminář je z objektivních příčin odložen na rok 2021, přípravy započaly.