Setkání uživatelů

Setkání uživatelů


Molekulová spektroskopie 2020

Termín semináře: 5. – 7. 10. 2020, hotel Tree of Life Lázně Bělohrad

Cílem tohoto setkání je vzájemná výměna zkušeností v oboru molekulové spektrometrie, seznámení se novými metodami a s novinkami v přístrojové technice a programovém vybavení. Setkání se zúčastní i zahraniční hosté. Hlavní náplní setkání budou přednášky uživatelů. Přihlášku naleznete zde.