Software

Software

Společnost Nicolet CZ nabízí celou řadu programů pro získávání, zpracování a archivaci spektrálních dat různých měřících technik a vývoj/implementaci metodiky získávání výsledků. Pro dedikované aplikace různých oborů vyvíjíme vlastní software v českém jazyce dle požadavků zákazníků.