Aplikační podpora

Aplikační podpora

 

Společnost Nicolet CZ s.r.o. zabezpečuje pravidelné školení uživatelů spektrometrů různých typů v rámci specializovaných kurzů pro naše zákazníky. Jejich detailní seznam včetně termínů konání a obsahu naleznete v sekci kurzy. Detaily kurzů, instrukce k dopravě a ubytování jsou vždy součástí přihlášení k danému kurzu/školení.

Vše je vždy zakončeno získáním certifikátu o absolvování. V případě zájmu lze připravit i kurzy, či školení software dle Vaši specializované aplikace na daném pracovišti.


V sekci teorie pak naleznete základní principy infračervené (FT-IR, IR, NIR atd.) a Ramanovy spektroskopie. Seznam doporučené literatury je k dispozici na vyžádání našich zákazníků.


V sekci aplikace pak naleznete vybrané příklady z laboratorní a provozní praxe, které lze řešit pomocí nabízených spektrometrů a mikro-spektrometrů.


Našim zákazníkům je vždy určena extenzivní a bezplatná aplikační podpora!