+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Raman-SEM kombinovaná mikroskopie

Raman-SEM kombinovaná mikroskopie

DXRxi2-500x550

Proč kombinovat Ramanovu a elektronovou mikroskopii (SEM)? Elektronovou mikroskopií lze získat obrázky Vašich vzorků s velmi vysokým prostorovým rozlišení a využitím tzv. EDS detektoru i detailní prvkovou (elementární) mapu Vašeho vzorku.

Přidáním Raman Imaging mikroskopie posunete Vaše výsledky na další úroveň:

  • Vzorky lze souběžně s SEM/EDS analyzovat Ramanovou mikroskopií a odhalit molekulární detaily z 2D a 3D struktur. Pomocí patentovaného softwaru Thermo Scientific MAPS Correlative Microscopy Software překryjte chemický obraz vašich struktur SEM až do <1 mikronu pomocí jednobodového měření nebo rychlého zobrazování velkých ploch
  • Charakterizujte chemické složení Vašich vzorků, včetně morfologie a polymorfismu
  • Ramanova polarizační měření mohou odhalit krystalovou orientaci, což činí Ramanovu spektrální analýzu perfektní pro pochopení struktura a funkcí materiálů
  • Ramanovo spektrum může rychle odhalit uniformitu, čistotu, tloušťku a další vlastnosti symetrické vazby ve 2D uhlíkových materiálech, jako je grafen a uhlíkové nanotrubice
  • Ramanova spektrální data lze také použít ke spekulaci vazby uhlík-dusík-kyslík k rozlišení molekulárních struktur poskytujících doplňující informace k datům SEM a EDS
  • Vzorky lze měřit v jejich nativní formě, což eliminuje potřebu přípravy vzorků. Ramanova mikroskopie je konfokální, takže lze získat hloubkové profily vícevrstvých nebo vložených vzorků bez poškození vzorku

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena