NIR Spektroskopie

NIR spektrometry (NIR analyzátory)

Firma Nicolet CZ nabízí širokou škálu infračervených spektrometrů s Fourierovskou transformací v blízké infračervené oblasti (NIR – near infrared spectroscopy). Jednotlivé typy přístrojů se liší svými možnostmi a aplikacemi, pro které jsou vhodné. Výhody FT-NIR instrumentace v porovnání s disperzní NIR istrumentací.

Výhodnou možností jsou i kombinované, tzv. více-rozsahové spektrometry (např. Nicolet iS50, kdy je možno měřit jak ve střední, vzdálené, tak právě i blízké IČ oblasti na jednom spektrometru). S výběrem vhodného spektrometru pro Vaše pracoviště či vývojem aplikací Vám rádi pomůžeme.

Možné aplikace NIR spektroskopie:

  • potravinářský průmysl (potraviny, doplňky stravy, krmné směsi, pivovarnictví, lihovarnictví atd.)
  • zemědělství (analýza mléka a mléčných produktů, analýza zrna atd.)
  • farmacie a biofarmacie
  • polymery
  • paliva a biopaliva
  • tabák
  • procesní at-line a on-line analýzy
  • PAT (Process Analytical Technology)

Nicolet iS5N

Nicolet iS5N je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný FT-NIR spektrometr, který zpřístupňuje spektroskopii v…

Zobrazit detail

Antaris II

Jeho unikátní konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů…

Zobrazit detail

Antaris EX

Jedinečná konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak v laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů…

Zobrazit detail

Antaris MX

Jedinečná konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak v laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů…

Zobrazit detail