+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Nano-FTIR: Analýza chondrulí

Nano-FTIR: Analýza chondrulí

Chondrule_výřez jiné barvy

FT-IR spektroskopie se již tradičně využívá při stanovení chemického složení hornin a minerálů. Její aplikace se pohybují od analýzy práškových vzorků až po mapování větších ploch řezů pomocí imagingové spektroskopie. Proto není divu, že je pro geologické vzorky vhodná i metoda nano-FTIR.

Mezi nejzajímavější geologické vzorky patří bezpochyby chondrule. Jedná se o kamenné meteority obsahující zrnka roztavených minerálů, které vznikly v době, kdy vznikala i naše sluneční soustava, jsou tedy velmi důležitými svědky našeho slunečního systému a mohou nám napovědět, jaké podmínky zde v době jeho vzniku panovaly.

Kromě přesného stanovení anorganických složek chondrulí je nano-FTIR užitečným nástrojem i v případě jejich organických složek. Taková zjištění jsou zásadní mimo jiné pro výzkum teorií o vzniku života na Zemi.

(a) Chemická mapa vzorku chondrule naměřená pomocí micro-FTIR přeložená přes mozaiku získanou metodou měření reflektance, (b) FT-IR spektra hlavních složek vzorku

 

Chemická mapa vybrané oblasti vzorku. Jednotlivé barevné kanály (zelená, modrá, červená) reprezentují poměrné zastoupení různých složek podle spektrálních pásů 944, 1039 a 1081 cm-1

 

Nano-FTIR spektra: (a) amplituda a (b) fáze oblasti zájmu na jemnozrném vzorku. Tato spektra mohou o vzorku podat další sadu informací, které bychom pomocí klasické FT-IR spektroskopie nezískali.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena