+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Molekulová spektroskopie ve farmaceutickém průmyslu

Molekulová spektroskopie ve farmaceutickém průmyslu

halacious-nhG5gix93es-unsplash

Biologické a farmaceutické vzorky jsou často komplexní, a proto vyžadují také komplexní přístup během analýzy. Navíc v případě měření ve farmaceutickém průmyslu může mít i jediná chyba fatální následky, a tak je naprosto zásadní mít výzkum i výrobu ve všech bodech procesu pod kontrolou, a to jak z kvalitativního, tak i z kvantitativního hlediska.

K tradičně používaným způsobům nedestruktivní a bezkontaktní analýzy patří kromě infračervené spektroskopie (FT-IR) také Ramanova spektroskopie. I když se jedná také o metodu molekulové spektroskopie, na rozdíl od FT-IR je pomocí ní možné analyzovat i vzorky obsahující vetší množství vody. Navíc, podobně jako v případě infračervené spektroskopie ve střední oblasti (NIR) se neanalyzuje pouze povrch vzorku v řádu několika mikrometrů, ale jeho vnitřní objem (cca několik milimetrů). To s sebou přináší také velmi praktickou možnost měřit přes různé obaly (plastové, skleněné, průhledné i neprůhledné), což umožňuje měření i např. ve skladech, kde by to jinak z důvodu nutnosti dodržování bezpečnostních protokolů nebylo možné.

Do první linie se proto hodí ruční Ramanovy spektrometry, které lze pořídit s celou řadou praktického měřicího příslušenství (adaptéry na měření v lahvích, vialkách, ponorné sondy…) i s různými vlnovými délkami excitačních laserů, díky kterým se snadno vyhnete problémům s fluorescencí. Když se však objeví potřeba podrobnější analýzy, je vhodnější použít sofistikovanější spektrometr: Nicolet DXR3 SmartRaman.

Vybavený patentovaným systémem automatického alignmentu, chytrým měřením pozadí, vyměnitelnými lasery, mřížkami a filtry a celou řadou inteligentního měřicího příslušenství je vynikajícím nástrojem, který nabízí nepřeberné možnosti analýzy vašich vzorků. Můžete tak měřit nepřeberné množství jejich fyzikálních i chemických vlastností: viskozitu, pH, chemické složení, zastoupení jednotlivých funkčních skupin (např. amid I, II a III) nebo polymorfů zkoumané látky či změny v konformaci proteinů.

Chcete-li se dozvědět více o možnostech Ramanovy spektroskopie ve farmaceutickém průmyslu, přijměte naše pozvání na webinář Applications of Raman Spectroscopy in Biopharmaceutical Manufacturing, který se bude konat 6. září 2021 v 15:30.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena