+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Kontrola kvality 3D laserového mikrotisku pomocí IR-SNOM nanoskopie

Kontrola kvality 3D laserového mikrotisku pomocí IR-SNOM nanoskopie

Kachničky

Nedávné pokroky v oblasti 3D laserového mikrotisku (micro-manufacturing, micro additive manufacturing, Micro AM) umožňují rychlou a reprodukovatelnou výrobu objektů komplikovaných tvarů o velikostech v rozsahu 50 – 100 nanometrů. Ideálním stavebním materiálem se pro mnoho aplikací tohoto typu 3D tisku jako jeví např. tzv. blokové kopolymery.

Blokové kopolymery jsou velmi atraktivní materiály, a to díky svému potenciálu vytvářet samoorganizované struktury s doménami o velikosti jednotek až stovek nanometrů. Jsou velmi slibnými kandidáty pro různé moderní aplikace, od membránových procesů, farmacii, elektroniku až po šablony (templates, knitting patterns atd.) pro nanovýrobu. Jsou velmi dobře prozkoumány ve formě tenkých vrstev, ale zatím ne jako složitější 3D struktury. Tvorba podobných struktur pro budoucí průmyslovou kontrolu samozřejmě vyžaduje spolehlivou analytickou techniku, a v některých příkladech použití pouze klasické skenovací elektronové mikroskopie není dostačující.

V následujícím příkladu byla využita inovativní spektroskopická technika IR-SNOM společnosti Attocube (Neaspec) pro analýzu 3D nano kachniček vytisknutých z kopolymeru polystyrenu a polymethylmethakrylátu: PS/PMMA. Tato technika využívá vibrací těchto polymerů v infračerveném spektru, které umožňují nejen přesnou identifikaci daného polymeru, ale i imaging kopolymeru s prostorovým rozlišením až 10 nanometrů.

Porovnání infračervených spekter „čistých“ polymerů PS a PMMA s vyznačením vibrací použitých pro jejich nanoimaging v kopolymeru.

 

Odběr vzorku z objektu (kachničky) vytisknuté pomocí 3D laserového mikrotisku s použitím PS/PMMA kopolymeru + výsledný image popisující chování obou polymerů v hotovém produktu. Červená barva v daném zobrazení reprezentuje vibraci PMMA (1152 cm-1) a barva modrá pak PS (1602 cm-1).

 

Více informací zde a zde.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena