+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Jak na ftaláty v polymerech?

Jak na ftaláty v polymerech?

zelva-500x550

Ftaláty jsou chemické sloučeniny velmi často využívané v polymerním průmyslu jako takzvaná změkčovadla neboli plastifikátory. Jako změkčovadla jsou označována některá základní aditiva při výrobě plastů. Jedná se o látky zvyšující plasticitu (nebo přímo tekutost) materiálů, do kterých jsou přidávány, změkčují výsledný produkt, popřípadě zvětšují jeho ohebnost. Ftaláty lze dodnes nalézt ve stovkách produktů běžně se vyskytujících v domácnostech po celém světě: dětské hračky, kosmetika, šampóny, detergenty, obaly jídel, adheziva, plastická potrubí, lékařská zařízení atd. Ftaláty jsou ovšem dle mnoha institucí potencionálně nebezpečné látky, mnoho států již několik let jejich používání reguluje a kontroluje, zejména co se týče výrobků, které jsou ve styku s dětmi. Hlavně u plastových hraček různých typů.

Balíček pro zevrubnou analýzu polymerních materiálů

Ftaláty v hračkách a dětské hygieně byly v Evropě regulovány již od roku 2005 pomocí směrnice Evropské Unie (EU Directive 2005/84/EC), a to až do roku 2009, kdy byla tato směrnice nahrazena chemickou politikou EU označovanou zkratkou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals). REACH limituje použití specifikovaných ftalátů (DEHP, DBP a BBP) na 0,1 hmotnostního procenta ve všech hračkách a výrobcích pro děti, v případě DINP, DIDP, DnOP je dokonce plně zakazuje u všech výrobků, které se mohou dostat do dětských úst. Nově byla 31. března 2015 v EU podepsána direktiva 2011/65/EU, která specifikuje pravidla a restrikce pro využívání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Tato direktiva, kromě jiného, jasně specifikuje maximální možné množství vybraných ftalátů v nově vyrobených elektrických a elektronických zařízeních, a to 0,1 hmotnostních procent pro ftaláty DEHP, BBP, DBP a DIBP a to s platností už od 22 června 2019. Jinými slovy, výrobce elektrických a elektronických zařízení musí už od 22. června 2019 deklarovat množství ftalátů používaných ve svých výrobcích. Shodu (compliance) s těmito požadavky EU lze do výroby a kontroly kvality velmi rychle zavést pomocí techniky Fourier Transform Infrared spectroscopy – Infračervené spektroskopie s Fourierovskou transformací (FT-IR, FT-IČ). Tato metoda molekulové spektroskopie je velmi rychlým screeningovým nástrojem kvalitativní i kvantitativní analýzy ftalátů v polymerech.

Více informací naleznete zde.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena