Certifikace výrobce

Certifikace výrobce

Společnost Thermo Fischer Scientific je certifikována podle ISO 9001:2016 což je dnes v rámci správné výrobní praxe (current Good Manufacturing Practices – cGMP) nezbytností. Tato skutečnost umožňuje bezproblémovou kvalifikaci spektrometrů pro konečného uživatele v rámci DQ (Design Qualification).

Certifikát ke stažení: Certifikát ISO Therma