+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

První ročník podzimní školy archeometrie

První ročník podzimní školy archeometrie

800px-Caracol-trompeta

Rádi bychom vás v této nepříliš optimistické době přizvali k těšení se na lepší časy: Univerzita Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 9. – 10. září 2021 první ročník podzimní školy archeometrie. Jedná se o mezioborové setkání vědeckých pracovníků zabývajících se různými obory v rámci práce s archeologickými nálezy.

Užít si můžete nejen program plný zajímavých přednášek, ale také řadu workshopů, společenský večer i příjemnou atmosféru podzimní Olomouce. Registrovat se můžete do 31. května 2021.

V současné době je spolupráce napříč nejrůznějšími obory zásadní pro získání uceleného spektra informací. V případě, kdy dochází k propojení humanitních a přírodovědných oborů, může nastat tzv. informační šum a lidé se navzájem nepochopí. Jednoduše – každý máme svůj styl vyjadřování ovlivněn naším oborem.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat I. ročník podzimní školy archeometrie, která by měla sloužit v prvé řadě k vzájemnému vzdělávání se, pochopení, proč ten dělá věci tak a jiný zase onak a jakými zásahy mohu předmět poškodit/kontaminovat pro další analýzy. V neposlední řadě by měla tato „škola“ sloužit k vzájemnému setkání za účelem řešení aktuálních vědeckých problemů z této oblasti výzkumu.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena