+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Výzkum imunoterapie pomocí Ramanovy spektroskopie

První aplikaci pro zhodnocení biochemických změn ve zhoubných útvarech léčených vlivem imunoterapie pomocí Ramanovy spektroskopie (publikace z Nature ke stažení zde) vyvinul vědecký tým z Arkansaské univerzity.

Imunoterapie, na rozdíl od ostatních terapeutických přístupů, nevede vždy k okamžitému a předvídatelnému utlumení růstu nádoru. Aktuálně také neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak zhodnotit pacientovu reakci na léčbu. Zároveň pouze malá část postižených na léčbu reaguje a velké množství zvolených imunosupresiv má závažné nežádoucí účinky.

Ramanova spektroskopie je rychlá, nedestruktivní a spolehlivá metoda analýzy, která nevyžaduje žádné značení molekul. Je silným nástrojem, který může vylepšit přesnost diagnostiky díky hlubokému vhledu do biochemických změn, jež se v rakovinné tkáni projevují.

V tomto pilotním výzkumu bylo Ramanovo spektroskopické zobrazování (imaging) použito k diagnostice a klasifikaci chondrogenních nádorů, včetně enchondromů a chondrosarkomů v pokročilém stadiu.

Techniky Ramanovy spektroskopie

Ramanova spektroskopie zde byla použita k hodnocení molekulárního složení nádorů rakoviny tlustého střeva u myší léčených pomocí dvou druhů imunoterapeutických léků, které se nyní používají v klinické léčbě.

Byly naměřeny stovky Ramanových spekter těchto nádorů léčených různými imunoterapeutickými postupy, které pak byly použity jako vstupní data pro algoritmy strojového učení.

Poté byla porovnána data z každého nádoru s celým souborem, aby se zjistilo, zda existuje rozdíl mezi nádory, které dostaly různé formy imunoterapie, a nádory, které zůstaly neléčené. Zjistilo se, že metoda je schopná detekovat i rané formy nádorového bujení.

Diagnostika rakoviny pomocí Ramanovy spektroskopie

Diagnostika rakoviny je už dlouhou dobu jedním z nejobtížnějších úkolů medicíny, a právě Ramanova spektroskopie se stává stále důležitější pro detekci chemického složení tkání a buněk s tím, jak se vyvíjejí nové neinvazivní postupy nebo se vylepšují staré.

Ramanova spektroskopie prokázala patologické abnormality ve složkách kostních matric a používá se i k analýze běžných biochemických charakteristik kostí. Mezi tyto změny patří modifikace v rozkladu fosfátů, uhličitanů a kolagenu, stejně jako spektrální modifikace v kostních metastázách způsobených rakovinou prostaty či prsu.

Vznik kalcifikací byl potvrzen i topografickou analýzou, která je v souladu s histologickou morfologií chrupavčitých nádorů, ty zpravidla odhalují amorfní depozita vápníku a osifikaci. Ve vzácných případech může nadměrný vývoj kostí vést k nesprávné diagnóze osteosarkomu.

I v tomto případě se Ramanova spektroskopie ukázala být silným nástrojem pro diagnostiku.

Detekce prolinu pomocí Ramanovy spektroskopie

Prolin je zásadní aminokyselinou pro tvorbu kolagenu. Stupeň malignity se zdá být úzce spojen s četnými biochemickými obsahy pochody, jako je rozpad kolagenu, z něhož pramení právě zvýšený obsah prolinu, buněčná proliferace nebo variabilní biochemické složení nekolagenních proteinů s ohledem na obsah proteoglykanů.

Tyto procesy jsou dalším argumentem pro všestranné využití Ramanovy spektroskopie v tomto oboru.

Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.
IR-neaSCOPE+s umožňuje IR imaging a nano-FTIR spektroskopii pomocí detekce záření odraženého od standardního AFM hrotu. Jedná se o univerzální řešení pro všechny typy materiálů. Měří simultánně absorpci i odražené záření a používá nejrychlejší a nejspolehlivější moduly pro nano-imaging a nano-spektroskopii.
IR-neaSCOPE+fs je navržený pro pump-probe spektroskopii s 10fs časovým a 10nm prostorovým rozlišením: umožňuje ultrarychlou vědu v nanoměřítku.
IR-neaSCOPE je základní model pro infračervený imaging a nano-spektroskopii. Poskytuje maximální výkon bez poškození vzorku. Jedná se o cenově výhodné řešení pro vzorky s velkým koeficientem teplotní roztažnosti.
IR-neaSCOPE+TERs je revolucí v nano-spektroskopii díky kombinaci techniky nano-FTIR a Ramanovy spektroskopie, čímž poskytuje kompletní spektrální analýzu.
SNOM (optická skenovací mikroskopie v blízkém poli, near field scanning optical microscopy či NSOM) je mikroskopická technika, která překonává rozlišovací limit díky vlastnostem tlumených vln. Vzdálenost detektoru a vzorku je při měření menší než vlnová délka světla a v optické mikroskopii se používá mimo jiné pro svou schopnost zvýšit kontrast nanočástic.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena