+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

NeaSNOM a grafenová plazmonika

Mikroskopy řady neaSCOPE lze mimo jiné použít i k vizualizaci Diracových plazmonů na monovrstvě grafenu a s jejich pomocí je možné sledovat také elektrické ladění. Experiment zahrnoval vypuštění plazmonů z hrotu, jejich šíření a následný odraz od okraje grafenové vrstvy a ovlivnění amplitudy zpětného rozptylu. K úspěchu tohoto měření přispěly dvě unikátní vlastnosti mikroskopu neaSNOM:

  • Vysoké prostorové rozlišení < 20 nm umožnilo snadno rozlišit plasmonové stojaté vlny, které mají periody malé (cca 100 nm)
  • a přesněji definované záření na hrotu, které pomáhá účinně spouštět plasmony a dodává jim potřebné „nakopnutí“ hybnosti (50 x větší než fotony)

Grafen je fascinující materiál s pozoruhodnou pevností a vysokou elektronovou vodivostí. Je na něj také upírána pozornost kvůli tomu, že se by se mohl stát základem počítačových součástek další generace. V okamžiku, kdy bylo demonstrováno elektrické ladění plazmonů, lze uvažovat o grafenových tranzistorech, které by mohly být buzeny elektricky nebo opticky, v nanometrových rozměrech.

O téhle i dalších aplikacích se můžete dozvědět zde.

VIS-neaSCOPE+s umožňuje měření polarizačně rozlišených map v blízkém poli a analýzu elektromagnetického pole vzorku: fáze i amplitudy.
cryo-neaSCOPE+xs je průkopnický přístroj pro optický imaging a spektroskopii v nanoměřítku v extrémním kryogenním prostředí.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena