+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Molekulární staggering ve vláknech kolagenu

Výzkum molekulárního staggeringu v kolagenových vláknech

Převratná technologie neaSNOM a mikroskopů řady neaSCOPE poskytuje bezprecedentní citlivost měření, která umožňuje analýzu jedné jediné molekuly při použití nízkého výkonu, takže nedochází k poškození křehké biologické hmoty. Díky tomu lze mapovat složení a organizaci ve složitých biologických strukturách v nanoměřítku.

Analýza jednotlivých kolagenových vláken: AFM snímek, absorpce a molekula kolagenu v detailu

 

Struktura kolagenového vlákna

IR obraz s vysokým rozlišením jediné kolagenové fibrily v savčí šlaše jasně rozlišuje charakteristickou strukturu D-pruhování s periodou ~67 nm související s orientací amidové skupiny. Změny v této oblasti indikují napětí, zatímco jeho nepřítomnost ukazuje na špatné uspořádání povrchové skořepiny a je typická pro poškození přetížením. IR nanoskopie tak poskytuje zásadní informace o chorobách spojených s destrukcí a agregací proteinů na té nejzákladnější úrovni.

O téhle i dalších aplikacích se více dozvíte zde.

IR-neaSCOPE+s umožňuje IR imaging a nano-FTIR spektroskopii pomocí detekce záření odraženého od standardního AFM hrotu. Jedná se o univerzální řešení pro všechny typy materiálů. Měří simultánně absorpci i odražené záření a používá nejrychlejší a nejspolehlivější moduly pro nano-imaging a nano-spektroskopii.
IR-neaSCOPE+fs je navržený pro pump-probe spektroskopii s 10fs časovým a 10nm prostorovým rozlišením: umožňuje ultrarychlou vědu v nanoměřítku.
IR-neaSCOPE je základní model pro infračervený imaging a nano-spektroskopii. Poskytuje maximální výkon bez poškození vzorku. Jedná se o cenově výhodné řešení pro vzorky s velkým koeficientem teplotní roztažnosti.
IR-neaSCOPE+TERs je revolucí v nano-spektroskopii díky kombinaci techniky nano-FTIR a Ramanovy spektroskopie, čímž poskytuje kompletní spektrální analýzu.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena