+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Mapování tranzice izolant-kov v oxidu vanadičitém

Pomocí IR nano-imagingu můžete přímo mapovat koncentraci volných nosičů v nanoměřítku, čímž získáte silný kontrast mezi vodivou a izolační fází. Metoda je zcela neinvazivní a bez jakýchkoli artefaktů způsobených tzv. mechanickým nebo tepelným přeslechem.

Zobrazení fázového přechodu v oxidu vanadičitém

 

IR nanoskopická data změřená při daných teplotách vzorků během fázového přechodu izolátoru na kov (VO2). Po zahřátí nanočástice kovových oblastí nukleují (zelené), pak rostou s rostoucí teplotou a nakonec se spojí. Taková měření poskytují nový pohled na VO2 tím, že analyzují zvlášť strukturní a elektronické vlastnosti a je s nimi možné sledovat vliv lokálního napětí nebo defektů na lokalizaci elektronů.

IR-neaSCOPE+s umožňuje IR imaging a nano-FTIR spektroskopii pomocí detekce záření odraženého od standardního AFM hrotu. Jedná se o univerzální řešení pro všechny typy materiálů. Měří simultánně absorpci i odražené záření a používá nejrychlejší a nejspolehlivější moduly pro nano-imaging a nano-spektroskopii.
IR-neaSCOPE+fs je navržený pro pump-probe spektroskopii s 10fs časovým a 10nm prostorovým rozlišením: umožňuje ultrarychlou vědu v nanoměřítku.
IR-neaSCOPE+TERs je revolucí v nano-spektroskopii díky kombinaci techniky nano-FTIR a Ramanovy spektroskopie, čímž poskytuje kompletní spektrální analýzu.
cryo-neaSCOPE+xs je průkopnický přístroj pro optický imaging a spektroskopii v nanoměřítku v extrémním kryogenním prostředí.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena