+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Mapování heterogenity nosičů náboje v nanokrystalech

Přímé mapování heterogenity nosičů náboje v nanokrystalech Bi2Se3

Nano-FTIR spektroskopie a IR nano-imaging systémy řady neaSCOPE jsou ideální nástroje ke studiu hustoty nosičů elektrického náboje v nanoměřítku, a kromě kvalitativní analýzy umožňují i jejich kvantitativní stanovení v topologických izolátorech i dalších kvantových materiálech.

Mapování rozložení nosičů náboje v nanokrystalu

 

IR nanoskopie a nano-FTIR spektroskopie polyol-syntetizovaných nanokrystalů Bi2Se3 a Sb2Te3 může odhalit lokální změny koncentrace nosičů náboje s citlivostí mnohem větší než ostatní běžně používané metody. Sledované nehomogenity znázorněné na obrázku jsou připisovány formaci vnitřních defektů během syntézy materiálu. IR nano-imaging a infračervená nanoskopie tak přináší jedinečný způsob optimalizace výroby nanomateriálů se specifickými vlastnostmi.

O téhle i dalších aplikacích se dozvíte více zde.

IR-neaSCOPE+s umožňuje IR imaging a nano-FTIR spektroskopii pomocí detekce záření odraženého od standardního AFM hrotu. Jedná se o univerzální řešení pro všechny typy materiálů. Měří simultánně absorpci i odražené záření a používá nejrychlejší a nejspolehlivější moduly pro nano-imaging a nano-spektroskopii.
IR-neaSCOPE+fs je navržený pro pump-probe spektroskopii s 10fs časovým a 10nm prostorovým rozlišením: umožňuje ultrarychlou vědu v nanoměřítku.
IR-neaSCOPE+TERs je revolucí v nano-spektroskopii díky kombinaci techniky nano-FTIR a Ramanovy spektroskopie, čímž poskytuje kompletní spektrální analýzu.
cryo-neaSCOPE+xs je průkopnický přístroj pro optický imaging a spektroskopii v nanoměřítku v extrémním kryogenním prostředí.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena