+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Charakterizace amorfního a krystalického křemíku

Křemík deponovaný na skle nebo na karbidu křemíku je hojně využívaný při výrobě fotovoltaických článků. Poměr a rozložení amorfního a krystalického křemíku jsou naprosto zásadní jejich účinnost, a proto je také nutné mít k dispozici spolehlivou metodu jejich analýzy.

Ideální technikou pro tento typ měření je Ramanova spektroskopie, jelikož krystalický a amorfní křemík mají už na první pohled velmi snadno odlišitelná spektra, a tak je její použití celkem přímočaré. Pomocí Lamert-Beerova zákona je navíc možné provádět i kvantitativní měření. Protože však hrozí riziko, že za použití přílišného výkonu laseru dojde k transformaci amorfního křemíku na krystalický, je nutné jeho výkon regulovat: právě k tomuto lze skvěle využít možnost Ramanova mikroskopu Nicolet DXR3, jehož laser lze snadno nastavit na požadovanou hodnotu.

Pásy charakteristické pro krystalický a amorfní křemík

 

Kromě bodového měření jednotlivých spekter nabízí mikroskop Nicolet DXR3 i DXR3xi možnost chemického mapování, které umožňuje analyzovat distribuci jednotlivých složek vzorku. Tak můžete získat nejen informaci o jejich rozložení, ale i o jejich kvantitativním zastoupení.

Třicetimikronová mapa napříč vzorkem znázorňující náhlou změnu formy křemíku: červený bod reprezentuje oblast krystalické formy, přičemž červená barva představuje maximální intenzitu, zatímco modrá nejnižší
2D mapa křemíku deponovaného na skleněném povrchu; barevná škála znázorňuje zastoupení jednotlivých složek
Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.
Jedinečný, speciálně vyvinutý systém pro analýzu křemíkových komponent. Kompletní automatizace samozřejmostí!

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena