+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Bezkontaktní a nedestruktivní analýza uměleckých barev a pigmentů

Analýza uměleckých děl a předmětů kulturního dědictví je důležitá z mnohých důvodů. Ať už kvůli určení doby vzniku, odhalování falzifikátů, studiu vývoje historických výrobních technologií nebo proto, aby bylo dílo možné správně a kvalitně opravit. Určení chemického složení je také zásadní proto, že některé pigmenty mohou být na světle nestálé, a tak například vinou nevhodného osvětlení může dojít k nevratnému poškození uměleckého díla.

FT-IR spektrometr s externím modulem ConservatIR pro měření reflektance

 

FT-IR spektroskopie a mikroskopie je spolehlivá, tradičně používaná metoda analýzy barev, pigmentů a pojiv uměleckých děl. Nabízí různé vzorkovací techniky: nejběžnější je měření v transmisi a metoda zeslabeného totálního odrazu (ATR). První zmíněná vyžaduje tenkou vrstvu vzorku, a tak je mnohdy třeba z měřeného objektu část odebrat nebo jej stlačit na tloušťku v rozmezí 5 – 30 µm. Technika ATR zase vyžaduje velmi dobrý kontakt mezi vzorkem a diamantem, a z logiky věci tedy tyto metody nepatří k neinvazivním.

Pokud není možné nebo vhodné odebírat vzorek zkoumané látky, jeví se pak jako ideální použití FT-IR reflektance, při které je analyzováno odražené záření. K tomu lze využít externí nástavec ConservatIR, který nejen že umožňuje bezkontaktní analýzu, ale také minimalizuje potřebu vkládat vzorek na mikroskopický stolek nebo do standardního vzorkového prostoru.

FT-IR spektra červeného pigmentu (pyrrolová červeň) měřená pomocí ATR a FT-IR reflektance a spektrum akrylové barvy
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena