+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza optických nanoantén

Infračervenou mikroskopii blízkého pole, kterou umožňují systémy řady neaSCOPE, lze použít k analýze lokálního pole fotonických struktur.

Detailní analýza nanoantén

 

Snímky blízkého pole rezonanční infračervené antény vykazují známky dipolárního oscilačního módu na Au tyči, což bylo ověřeno pomocí klasické infračervené spektroskopie (far field. Amplitudový obraz má vysoký signál na koncích tyčinek, které jsou fázově posunuté o 180 °. Pokud je struktura antény upravena (např. řezem ve středu Au tyčinky), snímky blízkého pole odhalí dva dipolární oscilační módy na segmentech. Systematické studie umožňují analyzovat vazbu mezi segmenty a charakterizovat optické vlastnosti anténních struktur. Polarizovaná měření navíc umožňují odfiltrovat specifické složky optického pole spojené s fotonickými strukturami nebo zařízeními a zkoumat pole např. v mezeře antény.

O dalších aplikacích se můžete dozvědět zde.

IR-neaSCOPE+s umožňuje IR imaging a nano-FTIR spektroskopii pomocí detekce záření odraženého od standardního AFM hrotu. Jedná se o univerzální řešení pro všechny typy materiálů. Měří simultánně absorpci i odražené záření a používá nejrychlejší a nejspolehlivější moduly pro nano-imaging a nano-spektroskopii.
IR-neaSCOPE+fs je navržený pro pump-probe spektroskopii s 10fs časovým a 10nm prostorovým rozlišením: umožňuje ultrarychlou vědu v nanoměřítku.
THz-neaSCOPE+s je všestranná platforma pro nano-imaging a spektroskopii v terahertzové (THz) oblasti.
IR-neaSCOPE+TERs je revolucí v nano-spektroskopii díky kombinaci techniky nano-FTIR a Ramanovy spektroskopie, čímž poskytuje kompletní spektrální analýzu.
cryo-neaSCOPE+xs je průkopnický přístroj pro optický imaging a spektroskopii v nanoměřítku v extrémním kryogenním prostředí.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena