+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza chemického složení chondritů a komet

Širokopásmová nano-FTIR spektroskopie a hyperspektrální imaging je metoda, kterou lze měřit jakýkoli vzorek měřitelný pomocí AFM. Naměřená FT-IR spektra lze navíc porovnat se spektrálními knihovnami, a tak provést přímočarou chemickou analýzu.

Charakterizace kometárního prachu metodou nano-FTIR

 

Naměřená reflektance a nano-FTIR obraz na obrázku byla změřena z prachového zrna komety pomocí mikroskopu neaSNOM. Ze spekter je jasně vidět rozdílné chemické složení různých bodů vzorku, a z naměřených dat je patrné, že ve vzorku došlo k prudkému zchlazení a lze z nich také usuzovat, že tato kometa se formovala za extrémně vysoké teploty.

IR-neaSCOPE+s umožňuje IR imaging a nano-FTIR spektroskopii pomocí detekce záření odraženého od standardního AFM hrotu. Jedná se o univerzální řešení pro všechny typy materiálů. Měří simultánně absorpci i odražené záření a používá nejrychlejší a nejspolehlivější moduly pro nano-imaging a nano-spektroskopii.
IR-neaSCOPE+fs je navržený pro pump-probe spektroskopii s 10fs časovým a 10nm prostorovým rozlišením: umožňuje ultrarychlou vědu v nanoměřítku.
IR-neaSCOPE+TERs je revolucí v nano-spektroskopii díky kombinaci techniky nano-FTIR a Ramanovy spektroskopie, čímž poskytuje kompletní spektrální analýzu.
cryo-neaSCOPE+xs je průkopnický přístroj pro optický imaging a spektroskopii v nanoměřítku v extrémním kryogenním prostředí.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena