Ropný průmysl

Společnost Nicolet CZ nabízí celou řadu přístrojů a vybavení pro všechny fáze výroby, kontroly a distribuce paliv a maziv. Pro rutinní aplikace společnost Nicolet CZ také dodává dedikovaný software a automatizované postupy včetně dedikovaných autosamplerů.

Pro hlavní rutinní aplikace jsou k dispozici také dedikované školení a semináře:

Příklady aplikací molekulové spektroskopie v ropném průmyslu:

  • Analýza opotřebení olejů (ASTM D2668, D7412, D7414, D7415, D7418, D7624, E2412; JOAP; DIN 51452, DIN 51453 atd.)
  • QA/QC olejů a maziv
  • Sledování oxidace řepkového oleje
  • Kontrola výroby bioethanolu
  • Kvantifikace ropných látek ve vodách a půdách
  • Analýza hlavních parametrů benzínů a nafty
  • atd.