+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Vytvrzování akrylátů: kombinace FT-IR spektroskopie a reologie

Každý, kdo někdy pracoval s lepidly, ví, že správné načasování při jejich výrobě i používání je jedním ze základních předpokladů úspěšného procesu. Pro popis jejich fungování existuje řada důležitých parametrů: doba zpracovatelnosti, otevřený čas, čas pro mírné úpravy, vytvrzovací čas nebo čas pro dosažení maximální vazebné síly. Každé nové lepidlo, které má být uvedeno na trh, musí splňovat mnohdy náročné požadavky zákazníků: např. vyladit tzv. „otevřený čas“ neboli dobu, po kterou je možné lepené díly spojit, aniž by se lepidlo vytvrdilo.

Spojení reometru HAAKE MARS a FT-IR spektrometru Nicolet iS20

 

Reometrie je zásadní technikou nejen pro analýzu nevytvrzeného lepidla, ale také je důležitá pro sledování procesu vytvrzování. S celou řadou měřicího příslušenství se pro tyto účely skvěle hodí reometr HAAKE MARS (Thermo Scientific), který lze navíc propojit i s dalšími přístroji: např. s FT-IR spektrometry. Samotná reometrie totiž dokáže odhalit, že se ve vzorku „něco“ děje, ale už neumí říct proč. A právě v tomto okamžiku je velmi výhodné využít výhod molekulové spektroskopie, protože pomocí té můžete analyzovat např. změny chemických vazeb, ke kterým v procesu dochází, množství různých chemických látek a řadu dalších parametrů.

Analyzovat vzorky pomocí technik spojených pomocí modulu Rheonaut má navíc tu výhodu, že měříte údaje z jednoho bodu vzorku ve stejný čas, a také umožňuje přesnou kontrolu teploty při měření.

Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet Summit je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena