+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Klasifikace polyetylenu pomocí Ramanovy spektroskopie

Ramanova spektroskopie poskytuje informace o vzorku na molekulární úrovni, což lze s výhodou použít při analýze různých druhů polyethylenu. Tato metoda nevyžaduje téměř žádnou úpravu vzorků, je rychlá, nedestruktivní a pomocí programu TQ Analyst je možné provádět i kvantitativní měření na míru.

Polyetylen (PE) je v současné době jedním z nejvíce vyráběných plastů na světě. Podle hustoty se dělí na nízkohustotní (LDPE) a vysokohustotní (HDPE) polyetylen, přičemž ty mají zásadně odlišné fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti, a proto se liší také způsob jejich používání. Zatímco HDPE se využívá zejména pro výrobu různých nádob a trubek, LDPE je výchozí surovinou pro výrobu sáčků a podobných obalů.

Ramanova spektra jednotlivých typů PE a spektrální regiony typické pro ně

 

Oba typy polyetylenu jsou vyráběny ve formě pelet, které jsou pak dále zpracovávány do podoby filmů nebo trubek. Jejich hustota se konvenčně měří metodou hustotního gradientu nebo ultrazvuku, ale tyto techniky vyžadují PE v jeho čisté podobě, což může být např. v případě filmů problém. Proto je vhodné tradiční metody kombinovat s Ramanovou spektroskopií - s mikroskopem Nicolet DXR3 nebo DXR3xi.

Pomocí té je možné nejen určit chemické složení analyzované látky, ale také stanovit její koncentraci, popř. konformační změny, změny ve vazbách a další parametry, které mohou usnadnit a zefektivnit výrobu. Navíc, s programem TQ Analyst lze tvořit metody, pomocí kterých je možné snadno a rychle odlišit jednotlivé typy PE.

Program TQ Analyst: Graf diskriminantní analýzy, který znázorňuje rozdělení jednotivých typů PE na základě spektrálních vlastností

 

Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.
Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet Summit je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena