+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza zrna a mouky různých typů

Analýza zrna a mouky různých typů

Obilniny jsou základem výživy většiny lidí na celém světě a moukařský a mlynářský průmysl hraje klíčovou roli při přeměně obilovin na mouky pro širokou škálu pečiva od chleba po dorty a zákusky. Kontrola a měření důležitých parametrů zrna a mouky však zpravidla zabírá příliš mnoho času.

Pomocí FT-NIR spektroskopie je však během několika okamžiků přesně a spolehlivě stanovit vlhkost, obsah proteinu, popele a další parametry, a to bez jakékoli další úpravy vzorků. FT-NIR spektrometr Antaris II je uzpůsoben k měření tekutých, sypkých, pastovitých i pevných vzorků, a se sondou pro externí měření lze zrna a mouky měřit dokonce přímo v pytlích. S programem TQ Analyst je navíc možné vytvořit kalibrační metody pro všechny analyzované parametry, a tak můžete svůj čas věnovat tomu, co je pro vaši práci skutečně důležité.

 

Nicolet iS5N je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný FT-NIR spektrometr, který zpřístupňuje spektroskopii v blízké infračervené oblasti všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům.
Jeho unikátní konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů a meziproduktů, identifikaci vstupních surovin, a verifikaci výrobků.
Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet Summit je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena