+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza zrna a mouky různých typů

Analýza zrna a mouky různých typů

Obilniny jsou základem výživy většiny lidí na celém světě a moukařský a mlynářský průmysl hraje klíčovou roli při přeměně obilovin na mouky pro širokou škálu pečiva od chleba po dorty a zákusky. Kontrola a měření důležitých parametrů zrna a mouky však zpravidla zabírá příliš mnoho času.

Pomocí FT-NIR spektroskopie je však během několika okamžiků přesně a spolehlivě stanovit vlhkost, obsah proteinu, popele a další parametry, a to bez jakékoli další úpravy vzorků. FT-NIR spektrometr Antaris II je uzpůsoben k měření tekutých, sypkých, pastovitých i pevných vzorků, a se sondou pro externí měření lze zrna a mouky měřit dokonce přímo v pytlích. S programem TQ Analyst je navíc možné vytvořit kalibrační metody pro všechny analyzované parametry, a tak můžete svůj čas věnovat tomu, co je pro vaši práci skutečně důležité.

 

Nicolet iS5N je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný FT-NIR spektrometr, který zpřístupňuje spektroskopii v blízké infračervené oblasti všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům.
Jeho unikátní konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů a meziproduktů, identifikaci vstupních surovin, a verifikaci výrobků.
Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet Summit je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena