+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Stanovení obsahu tuku v potravinách

Stanovení obsahu tuku v potravinách

FT-NIR spektrometr Antaris IIV současné době jsou trans mastné kyseliny (TFA) spojovány s celou řadou onemocnění, zejména se zvýšeným rizikem onemocnění srdce. Nachází se však ve velkém množství potravin jako hydrogenované oleje, jelikož vylepšují konzistenci a životnost jídla. Z těchto důvodů země na celém světě ukládají výrobcům uvádět množství TFA. Proto je nutné, aby existovala spolehlivá, rychlá a robustní metoda analýzy, která nebude výrazně komplikovat výrobní procesy.

Tradičně používaná plynová chromatografie (GC) je sice velmi přesná, nicméně vyžaduje izolaci tuků a je relativně pomalá. Navíc se v GC spektrech překrývají pásy cis a trans mastných kyselin, což vyžaduje následné použití metody HPLC, která je nákladná a časově náročná. A právě z těchto důvodů je ideální volbou metoda infračervené spektroskopie (FT-IR) na ATR krystalu, která nejen splňuje požadavky na přesné stanovení obsahu látek, ale také není nutné vzorky nijak složitě upravovat či ředit. Pomocí programu TQ Analyst můžete navíc vytvářet kalibrační metody, díky kterým lze analýzu TFA automatizovat.

Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet Summit je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Nicolet iS5N je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný FT-NIR spektrometr, který zpřístupňuje spektroskopii v blízké infračervené oblasti všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům.
Jeho unikátní konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů a meziproduktů, identifikaci vstupních surovin, a verifikaci výrobků.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena