+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Identifikace falšovaných olejů

Identifikace falšovaných jedlých olejů

FT-NIR spektrometr Antaris II

Olivový olej je nejčastěji falšovaným výrobkem v EU a podle evropských kontrolních orgánů je černý trh v tomto odvětví podobně výnosný jako obchod s drogami. Zakoupený padělek je ve většině případů zdraví neškodný (levnější oleje jsou zpravidla dobarvovány zeleným barvivem rostlinného původu), i tak tento byznys poškozuje poctivé výrobce.

Metodami vibrační spektroskopie však můžete nejen identifikovat padělaný výrobek, ale také studovat parametry pravého, např. kvůli zlepšení výrobních procesů.

Lze sledovat následující parametry jedlých olejů:

  • množství jódu
  • průměrná délka fatty acid řetězce
  • identifikace a kvalifikace oleje
  • profil mastných kyselin, vlhkost a další parametry
  • kvalita semen, ze kterých se vyrábí

Pomocí FT-NIR spektrometru Antaris II je možné měřit pevné, pastovité, tekuté i práškové vzorky, a dokonce i tak nehomogenní směsi.

Rovněž nabízíme řadu inteligentního měřicího příslušenství, které vám usnadní komplikovaná měření: modul pro měření tekutin a filmů, sondy pro in situ měření, integrační sféry a další.

Nicolet iS5N je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný FT-NIR spektrometr, který zpřístupňuje spektroskopii v blízké infračervené oblasti všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům.
Jeho unikátní konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů a meziproduktů, identifikaci vstupních surovin, a verifikaci výrobků.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena