+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza tabáku a tabákových výrobků

Analýza tabáku

Tabák patří k velmi rozšířeným rostlinám používaným po celém světě. Dá se říct, že v mnohých zemích je jeho zpracování součástí tamní kultury. Jelikož se ale jedná o lehkou drogu a na jeho žádané i nežádoucí účinky se upírá mnoho pozornosti, je potřeba, aby samotná rostlina i výrobky z ní byly pečlivě sledované. To ale může být poměrně náročné, protože nejen že každý tabákový výrobek se zpracovává jiným způsobem, ale i jednotlivé rostliny se mohou lišit v závislosti na odrůdě a podmínkách, při kterých rostou. Aby výrobci byli schopní zajistit dostatečnou kvalitu svých produktů, je potřeba mít spolehlivou a rychlou metodu analýzy. Tradiční postupy „mokré chemie“ jsou však náročné jak časově, tak i na odbornost personálu. Často také jednou metodou lze analyzovat pouze jeden parametr vzorku. V případě tabáku, u něhož se sleduje obsah i 16 různých látek, to pak může znamenat desítky hodin strávených zdlouhavými laboratorními postupy.

S FT-NIR spektrometrem Antaris II můžete během několika desítek vteřin přesně stanovit obsah nikotinu, celkového cukru, zbytkového cukru, dusíku, draslíku, chloru, těkavých kyselin, těkavých bazí, sulfátů, škrobu, celulózy, polyfenolů, ropných etherových extraktů, popele a dalších. Vzorky navíc není potřeba nijak upravovat: spektrometr je uzpůsobený k měření homogenních i heterogenních vzorků, a to v tekuté, gelové, pevné, práškovité i pastovité formě.

Nicolet iS5N je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný FT-NIR spektrometr, který zpřístupňuje spektroskopii v blízké infračervené oblasti všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům.
Jeho unikátní konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů a meziproduktů, identifikaci vstupních surovin, a verifikaci výrobků.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena