+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Stanovení obsahu tuku v potravinách

Analýza piva a lihovin

Kvasinky Saccharomyces cerevisiaePrincipem výroby piva a lihovin je rozštěpení složitých cukrů (škrobů) a jejich následné zkvašení za pomoci kvasinek. I když je tento proces známý už od pravěku, zahrnuje množství kroků, z nichž každému je potřeba věnovat náležitou pozornost.

Při výrobě je proto nutné sledovat celou řadu parametrů: například obsah alkoholu, maltózy, glukózy a ostatních fermentovatelných cukrů, olejů, polyfenolů, množství rozpuštěného CO2, stupeň fermentace, počet kalorií, specifickou hustotu a barvu piva. Kromě toho je potřeba sledovat i kvalitu a parametry vstupních surovin (chmelu, sladu a ječmene): např. množství proteinu, vlhkost či vitalitu klíčení.

Tyto veličiny lze analyzovat pomocí FT-NIR spektrometru Antaris II, kterým je díky jeho inteligentnímu měřicímu příslušenství možné měřit tekuté, pastovité, sypké i pevné vzorky, granule, zrna i další, celkem nehomogenní látky, a to bez jakékoli dodatečné úpravy.

S programem TQ Analyst můžete navíc vytvářet kalibrační metody, díky kterým lze během několika vteřin kvantifikovat všechny potřebné parametry vzorku.

Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet Summit je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Nicolet iS5N je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný FT-NIR spektrometr, který zpřístupňuje spektroskopii v blízké infračervené oblasti všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům.
Jeho unikátní konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů a meziproduktů, identifikaci vstupních surovin, a verifikaci výrobků.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena