+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Kontrola a analýza doplňků stravy

Kontrola a analýza doplňků stravy

Potravinové doplňky jsou v dnešní době nedílnou součástí života mnohých z nás. Ať už vyrábíte vitamín C nebo extrakty z hub či řas, vždy byste měli mít k dispozici spolehlivou techniku analýzy všech používaných surovin, meziproduktů i konečných výrobků. Analytické metody jsou však často nákladné a zdlouhavé, a mohou tak celý proces výroby nepříjemně brzdit a komplikovat. Navíc ne všechny vzorky lze analyzovat tou samou metodou, a tak je nutné zaměstnávat speciálně proškolený personál.

Vibrační spektroskopie (Ramanova a infračervená) je rychlým, spolehlivým a nenáročným způsobem stanovení celé řady parametrů: chemického složení, homogenity tablet i řady fyzikálních vlastností. S programem TQ Analyst si navíc můžete vytvářet vlastní kalibrační metody, pomocí nichž můžete získat potřebné údaje během několika vteřin, a ušetřený čas tak můžete věnovat zlepšování samotných výrobních procesů.

Nicolet iS5N je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný FT-NIR spektrometr, který zpřístupňuje spektroskopii v blízké infračervené oblasti všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům.
Jeho unikátní konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů a meziproduktů, identifikaci vstupních surovin, a verifikaci výrobků.
Nicolet iS5 = Přenosnost + precizní vědecké parametry měření FT-IR spektrometr Nicolet iS5 je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje FT-IR spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz.
Nicolet Summit je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometr, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz.
V posledním desetiletí tisíce a tisíce uživatelů ustanovili FTIR spektrometr Nicolet iS10 jako nový, vysoký standard pro laboratorní infračervené spektrometry. Nyní jeho nástupce, FTIR spektrometr Nicolet iS20, zvedá inovativní laťku na vyšší úroveň!
Nicolet iS50 je první vědecký infračervený spektrometr s jednodotykovým ovládáním. Na základě bohatých zkušeností s předchozími úspěšnými vědeckými systémy řad Magna, Nexus a Nicolet X700 byl vyvinut nový FT-IR spektrometr, který díky široké škále měřicího příslušenství a propojenému analytickému software přináší univerzální systém materiálové analýzy s bezkonkurenční snadností ovládání.
Disperzní Ramanův spektrometr Nicolet DXR3 SmartRaman je přístroj určený pro všechny aplikace vyžadující jednoduchost přípravy vzorků a využití všech silných stránek Ramanovy spektroskopie.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena