+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza bylin

Analýza bylin

Farmaceutický, nutraceutický a kosmetický průmysl se často potýká s problémem, že je potřeba analyzovat nejen vstupní suroviny, ale i výsledné produkty, které jsou směsí různých látek, nebo rostliny, z nichž se látky extrahují (anebo jsou předmětem farmaceutického výzkumu). To s sebou logicky nese potřebu různých analytických metod, a často také nutnost pořízení dalších drahých aparatur a jejich příslušenství. Rostliny a jejich aktivní látky jsou přitom důležitým zdrojem inspirace, ale často také vhodnou surovinou pro výrobu.

Pomocí FT-NIR spektroskopie lze během několika vteřin klasifikovat používané rostliny podle druhu a rodu a stanovovat řadu sledovaných parametrů, např. obsah daného extraktu. S rotačním adaptérem a integrační sférou se navíc vyhnete problémům vyplývajících z toho, že rostliny a jejich části jsou nehomogenní vzorky. V programu TQ Analyst je také možné snadno vytvořit různé klasifikační a kalibrační metody, pomocí nichž vám k analýze stačí daný vzorek bez jakékoli úpravy pouze změřit.

Nicolet iS5N je malý, snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný FT-NIR spektrometr, který zpřístupňuje spektroskopii v blízké infračervené oblasti všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům.
Jeho unikátní konstrukce umožňuje nasazení jak v provozních, tak laboratorních podmínkách pro kontrolu složení a uniformity produktů a meziproduktů, identifikaci vstupních surovin, a verifikaci výrobků.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena