+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza vitamínu C pomocí FT-NIR spektroskopie

Analýza vitamínu C pomocí FT-NIR spektroskopie

Lemon

Kyselina askorbová (neboli vitamín C) je jedním z nejrozšířenějších potravinových doplňků na světě. Kromě toho, že je dnes již notoricky známou prevencí proti kurdějím, je také důležitým antioxidantem. Rovněž se používá v potravinářském průmyslu jako ochrana nakládaného a mraženého ovoce před hnědnutím, při výrobě plastů jako aditivum v polymeračních procesech nebo k neutralizaci jódu při chemickém ošetřování vody. To z něj činí velmi významnou látku, jejíž kvalitu je potřeba spolehlivě sledovat.

Kyselina askorbová se většinou míchá s pomocnými látkami, jako je například škrob, který plní funkci plniva nebo pojiva v závislosti na tom, co je zrovna potřeba. V takových směsích je přesné stanovení obsahu kyseliny askorbové nákladnou a zdlouhavou operací, která vyžaduje zkušený kvalifikovaný personál a množství měřicího a laboratorního vybavení. Také se při takových analýzách používají často toxické látky, které představují zbytečnou zátěž nejen finanční, ale také pro životní prostředí.

FT-NIR spektrometr Nicolet Antaris II

Jednou z nejelegantnějších metod moderní analýzy je FT-NIR spektroskopie (infračervená spektroskopie v blízké oblasti). Je to rychlá, jednoduchá, přesná a spolehlivá metoda, s níž i neodborník získá údaje o koncentraci zkoumané látky během několika vteřin. Spočívá v interakci elektromagnetického záření (infračerveného záření) se vzorkem, kterým je absorbováno na základě vibrací, jež jsou pro každou molekulu unikátní. Je tedy bezkontaktní a nedestruktivní a díky vlastnostem NIR záření lze měřit i přes řadu obalových materiálů. Navíc nevyžaduje (téměř) žádnou úpravu vzorku, a tak časové i finanční náklady na jedno měření jsou minimální.

S programem TQ Analyst pak můžete z naměřených spekter snadno vytvořit kalibrační model, se kterým pak každá analýza bude otázkou několika vteřin.

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena