+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza extracelulárních vezikulů pomocí Ramanovy spektroskopie s reálným potlačením fluorescence

Analýza extracelulárních vezikulů pomocí Ramanovy spektroskopie s reálným potlačením fluorescence

image104731

Extracelulární vezikuly (EV) jsou nanočástice uvolňované buňkami a právem získávají významnou pozornost v oblasti biotechnologií. Skládají se z rozmanité škály molekul a mají různé aplikace, včetně diagnostiky a terapeutických aplikačních systémů. Hrají klíčovou roli v buněčné komunikaci a účastní se procesů, jako je regulace imunitní odpovědi a vznik metastází rakoviny. EV mají potenciál v tekutých biopsiích pro diagnostiku, protože jejich složení a množství se u mnoha onemocnění mění, takže jsou užitečné jako časné diagnostické nástroje nebo prognostické indikátory. Kromě toho mají EV terapeutický potenciál, podobně jako kmenové buňky, a mohly by být použity při léčbě komplexních onemocnění.

Sledování výroby, kvality a diagnostiky EV je proto velmi důležité a Timegated Ramanova spektroskopie nabízí v tomto ohledu výhody, které klasická Ramanova spektroskopie nemá; v tomto případě je zásadní zejména reálné potlačení fluorescence.

Obrázek 1: Ramanova spektra EV odvozených od trombocytů (TrEV) purifikovaných pomocí UCx1 (světle zelená) a UCx2 (tmavě zelená). Předběžné přiřazení píků je uvedeno v horní části obrázku.

Obrázek 2: Vícerozměrná statistická analýza Ramanových spekter. PCA analýza byla provedena na spektrech získaných na EV a EV-AAV. Vzorky označené DC9 a/nebo GFP nadměrně exprimují DC9 a/nebo exprimují GFP.

Více informací o této aplikaci a spektrometrech Timegate, které umožňují časově rozlišenou Ramanovu spektroskopii s reálným potlačením fluorescence, najdete zde.

 

 

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena