Příslušenství

Příslušenství

Nabízené příslušenství je určeno nejen pro FT-NIR spektrometr Antaris II, ale i pro kombinované měřící systémy (např. spektrometry řady iS50 s rozšířujícím modulem do NIR oblasti). Pro NIR spektroskopii je dále k dispozici celá řada dalších specializovaných příslušenství, které zde nejsou prezentovány. Více informací o příslušenství k NIR spektrometrů lze také nalézt zde.

Vláknová optika a sondy

Příslušenství

Pro jakýkoliv FT-NIR spektrometr z naší nabídky existuje možnost měření NIR spekter mimo spektrometr pomocí vláknové optiky.…

Zobrazit detail

Integrační sféra

Příslušenství

Nástavec Smart NIR Integrating Sphere je vhodný pro měření difuzně reflexních infračervených spekter v NIR oblasti. Obsahuje…

Zobrazit detail

Autosamplery

Příslušenství

Nabízíme širokou škálu autosamplerů (tablety, skleněné vialky atd.) pro měření infračervených spekter kapalin a pevných látek v…

Zobrazit detail

Tablet Analyser

Příslušenství

Nicolet Antaris Tablet Analyser je specializovaný nástavec pro FT-NIR spektrometr Antaris II. Pomocí tohoto nástavce lze rychle…

Zobrazit detail

Transmisní příslušenství

Příslušenství

Součástí spektrometru Nicolet Antaris II je příslušenství pro měření transmisních spekter kapalin, pevných látek ve skleněných kyvetách…

Zobrazit detail