Vláknová optika a sondy

Vláknová optika a sondy

Příslušenství

Pro jakýkoliv FT-NIR spektrometr z naší nabídky existuje možnost měření NIR spekter mimo spektrometr pomocí vláknové optiky. Nejčastějším je využití sondy „pistolového“ typu v kombinaci se spektrometrem Antaris II (měření v sudech, pytlích, kádinkách mimo spektrometr, autosamplerech atd.).


Typ vláknové optiky a zejména měřicí sondy je přímo závislý na dané aplikaci, délka vláken se může pohybovat až v desítkách metrů. Sondy mohou být uchyceny přírubou přímo v potrubích či v reakčních nádobách pro on-line analýzu atd. Pro specializované aplikace (např. pro výbušné prostředí, extrémně prašné prostředí atd.) máme připraveny dva špičkové, průmyslu dedikované, NIR spektrometry Antaris MX a EX.

Pro Vaši aplikaci jsme schopni navrhnout a připravit řešení.