TacticID 1064

TacticID 1064

Nový přenosný (ruční) Ramanův spektrometr TacticID 1064 je ideálním nástrojem pro rychlou a bezkontaktní forenzní analýzu. Nově tak umožňuje měření vzorků se silnou fluorescencí (např. pouličních drog).


Nový přenosný (ruční) Ramanův spektrometr TacticID 1064 je ideálním nástrojem pro rychlou a bezkontaktní forenzní analýzu. Nově tak umožňuje měření vzorků se silnou fluorescencí (např. pouličních drog).

Provádí identifikaci neznámých chemikálií (zejména exploziv, drog a léčiv) v laboratoři, či přímo v terénu (místě činu). TacticID 1064 umožňuje využití principů Ramanovy spektroskopie k získání velmi rychlých a přesných výsledků (včetně identifikace možných hrozeb) v různých podmínkách, a to bez jakéhokoliv kompromisu z hlediska kvality měřených Ramanových spekter. Metoda Ramanovy spektroskopie je nedestruktivní, integrita vzorků zůstane neporušena pro případný další důkazní proces, či forenzní evidenci. Přístroj obsahuje i fotoaparát pro rychlou dokumentaci místa analýzy a měřené látky.

Přístroj je softwarově vybaven nejrobustnějšími investigativními a identifikačními algoritmy v kombinaci s maximální jednoduchostí ovládání (pro neškolený personál). Výsledek měření je pak získán s vysokou přesností a bezkonkurenční rychlostí. Základní knihovny dodávané s přístrojem obsahují minimálně 10 000 Ramanových spekter nebezpečných chemikálií, výbušnin, narkotik, látek pro výrobu narkotik a látek používaných pro ředění drog. Knihovny spekter lze uživatelsky doplňovat, archivovat a přenášet z přístroje na přístroj. Kromě software zabudovaného přímo v přístroji je dále k dispozici software pro standardní práci na PC (archivace dat + management protokolů), dále je zaručena kompatibilita s tablety a smart telefony.