NanoLIBS-Q

NanoLIBS-Q

Kvalitativní a kvantitativní prvková analýza pomocí laserové spektroskopie. LIBS spektroskopie nevyžaduje jakoukoliv úpravu vzorků, měření spektra a vyhodnocení je obvykle v řádu vteřin.


Ruční LIBS spektrometr NanoLIBS®Q pro nejnáročnější aplikace! Kvalitativní a kvantitativní prvková analýza pomocí laserové spektroskopie. LIBS spektroskopie nevyžaduje jakoukoliv úpravu vzorků, měření spektra a vyhodnocení je obvykle v řádu vteřin. Metoda má velmi široké spektrální prvkové pokrytí, včetně pro jiné metody problematických prvků jako H, Be, Li, C, N, O, Na a Mg. Obvyklé meze detekce jsou v řádu jednotek ppm!

Příklad použití: Kvantitativní analýza složení slitin lithia: Li-Al, Li-Mg atd. 

  • 3,7″ touch screen displej s vysokým rozlišením
  • wi-fi a ethernet data transfér
  • AC adaptér, baterie
  • Váha včetně baterie: méně než 1,8 kg
  • Možnosti nejčastějšího využití LIBS: Chemie, restaurátorství, elektronika, environmentální studie, potravinářství, geologie, lékařská diagnostika, analýza a identifikace minerálů, sklářský průmysl (obsah Fe, Si, Ca atd. ve sklech různých typů), petrochemický průmysl, farmaceutický průmysl (NaCl versus KCl atd.), analýza polymerů, detekce těžkých kovů, bezpečnostní aplikace, atd.