iXR Raman

iXR Raman

Jeho jedinečné vlastnosti umožňují rychlou hardwarovou i softwarovou kompatibilitu s dalšímy typy přístrojů pro rychlou kombinovanou on-line analýzu!


Nový multi-modální disperzní Ramanův spektrometr iXR je prvním komerčně dostupným procesním a laboratorním Ramanem určeným primárně pro integraci s dalšími analytickými metodami. Jeho jedinečné vlastnosti umožňují rychlou hardwarovou i softwarovou kompatibilitu s dalšímy typy přístrojů pro rychlou kombinovanou on-line analýzu!

Jedinečné vlastnosti procesního spektrometru iXR umožňují rychlou hardwarovou i softwarovou kompatibilitu s dalšími typy přístrojů pro rychlou kombinovanou on-line analýzu. Frekvence laserové excitace je volitelná dle aplikace a uživatelsky měnitelná přímo v procesních podmínkách. iXR také poskytuje ve své třídě bezprecedentní spektrální rozlišení, spektrální rozsah a rychlost měření. Mezi možnosti integrace Ramanova spektrometru iXR patří kombinace s FT-IR spektroskopií, UV-VIS spektroskopií, rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií (XPS, ARXPS), reometrií, AFM metodami atd.). Více informací naleznete zde.

Kombinace Ramanova spektrometru iXR a rotačního reometru HAAKE MARS