iXR Raman

iXR Raman

Jedinečné vlastnosti přístroje iXR Raman umožňují jednoduchou hardwarovou i softwarovou kompatibilitu s dalšími typy přístrojů pro rychlou kombinovanou on-line analýzu!


Nový multi-modální disperzní Ramanův spektrometr iXR je prvním komerčně dostupným procesním/laboratorním Ramanem určeným primárně pro integraci s dalšími analytickými metodami. Jeho jedinečné vlastnosti umožňují rychlou hardwarovou i softwarovou kompatibilitu s dalšími typy přístrojů pro rychlou kombinovanou on-line analýzu! Frekvence laserové excitace je volitelná dle Vaší aplikace a navíc i uživatelsky měnitelná přímo v procesních podmínkách. iXR také poskytuje ve své třídě bezprecedentní spektrální rozlišení, spektrální rozsah a rychlost měření. Mezi možnosti integrace Ramanova spektrometru iXR patří kombinace s FT-IR spektroskopií, UV-VIS spektroskopií, rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií (XPS, ARXPS), reometrií, AFM metodami atd.). Více informací naleznete zde.

Kombinace Ramanova spektrometru iXR a rotačního reometru HAAKE MARS

Ramanův spektrometr iXR lze s velkou výhodou využívat i jako samostatný Ramanův spektrometr pro laboratorní účely, či pro měření mimo laboratoř. Přístroj lze dodat s robustním kufrem pro transport a dalším aditivním příslušenstvím dle Vaší aplikace:

  • Sestava optických trubek a zrcadel pro vyvedení excitačního paprsku do Vašich měřících aparatur pro on-line experimenty
  • Nástavce pro měření vialek, lahví, polymerních sáčků se vzorky atd.
  • Video kamera + manuální mikro polohovatelný XYZ stolek pro Ramanovu mikroskopii mimo Vaši laboratoř!
  • a další, dle aplikace