Servis

Ledvinové kameny

Močové a ledvinové kameny patří mezi velice nepříjemná onemocnění. Pozdní diagnóza vede často k velice bolestivým symptomům a invazivní a nákladné léčbě, která může zásadním způsobem zhoršit kvalitu pacientova života.  Kameny (konkrementy) mohou vznikat kdekoli v močovém ústrojí. Nejčastěji v ledvinách, dále v močovodech a v močovém měchýři. Jsou tvořeny látkami (soli, minerály), které jsou normálně v moči rozpustné, ale za některých okolností dochází k jejich krystalizaci a postupné proměně v nerozpustný konkrement. Existuje několik druhů kamenů, dle hlavní stavební složky. Nejčastější jsou konkrementy z oxalátu vápenatého, urátové, struvitové (fosforečnan hořečnatoamonný), konkrementy infekční, vzácné jsou cystinové a xantinové. Urolitiáza postihuje asi 4 % populace v ČR, z toho dva až třikrát častěji muže než ženy (zde).

Pomocí speciálního balíčku Kidney Stone Analysis lze rychle a jednoduše analyzovat celou řadu konkrementů (nejlépe metodikou FT-IR transmisní spektroskopie pomocí tvorby KBr tablet), určit jejich příčinu a navrhnout možné způsoby terapie včetně diety vhodné pro pacienta.

Pro kvalitativní a kvantitativní prvkovou analýzu složení ledvinových kamenů je také k dispozici ruční LIBS spektrometr (ten v konkrementech bez problémů kvantifikuje prvky jako P, S, Si, Ti, a Zn, ale i karcinogenní prvky jako chrom, kadmium, olovo, nebo vanad. Z výsledků lze pak kalkulovat např. poměr obsahu vodíku a uhlíku, ten lze pak s výhodou využívat jako indikátor typu a množství organických sloučenin.