Servis

Analýza vína a moštů

Stále se zvyšující nároky na kvalitu potravinářských výrobků vyžadují rychlou a dostatečně přesnou analýzu surovin, meziproduktů a produktů i ve vinařství. Stanovení potřebných parametrů umožňuje využití spekter moštů, kvasících moštů a tichých vín získaných technikou infračervené spektroskopie ve střední nebo blízké oblasti. K jejich měření je možno použít temperované nástavce pro transmisi nebo ATR. Analýza je provedena během několika vteřin z malého objemu vzorku, prakticky bez jeho předchozí úpravy.

Rozbor vína zahrnuje stanovení obsahu alkoholu, celkových cukrů, glukózy, fruktózy, bezcukerného extraktu, celkových kyselin, těkavých kyselin, kyseliny jablečné, mléčné a vinné, glycerinu, hustoty a pH. U moštu jsou stanovovány celkové cukry, celkové kyseliny, pH  a obsah dusíku využitelného při kvašení (YAN – Yeast Assimilable Nitrogen). Podle počtu Vašich vzorků může být stanovení prováděno ručně nebo s použitím autosampleru. Pro výběr vhodného spektrometru dle Vaší aplikace nás neváhejte kontaktovat.