Servis

Analýza proteinů

Proteiny jsou základním stavebním kamenem veškerého života na Zemi. Mohou nabývat nepředstavitelného množství tvarů a zastávat řadů funkcí od transkripce DNA v jádře až po destrukci cizorodých objektů v buňce. Pomocí vibrační spektroskopie je možné sledovat konformaci proteinů a enzymů, její změny nebo kinetiku enzymatických reakcí. Na rozdíl od jiných metod není nutné vzorek pro měření vibračních spekter zpravidla nijak upravovat, a tak lze sledovat molekuly v jejich přirozeném prostředí.

Všechny nabízené FT-IR spektrometry je možné díky specializovanému příslušenství (specializované temperované transmisní kyvety) a dedikovanému software (interpretace a analýza proteinů, databáze známých proteinových struktur, dekonvoluce, predikce sekundárních struktur, automatizované odečítání bufferu atd.) upravit tak, aby na nich bylo možné tato měření provádět ještě snáz, a tak lépe porozumět fascinujícímu světu proteinů a enzymů.

Další možností je využití vysoce vědeckých spektrometrů společnosti Neaspec pro analýzu sekundární struktury individuálních proteinových komplexů pomocí nano-FTIR spektrometrů, které kombinují technologii mikroskopie v blízkém poli (s-SNOM) a FT-IR spektroskopii. Touto technologií lze analyzovat proteiny s prostorovým rozlišením menším než 30 nanometrů!

“Structural analysis and mapping of individual protein complexes by infrared nanospectroscopy” I. Amenabar,    S. Poly,    W. Nuansing, E. H. Hubrich,    A. A. Govyadinov, F. Huth,    R. Krutokhvostov,    L. Zhang,    M. Knez,    J .Heberle, A. M. Bittner    & R. Hillenbrand: Nature Communications 4, 2890 (2013)

S výběrem vhodného spektrometru pro Vaše pracoviště, či aplikaci Vám rádi pomůžeme.