Servis

Analýza plynů: PPT až procenta

Infračervená analýza plynů otevírá nové možnosti při získávání přesných a rychlých kvalitativních a kvantitativních informací. Nachází tak uplatnění při analýze stopových nečistot v čistých plynech a zároveň při analýzách koncentrovaných plynných směsí v průmyslu (on-line monitoring) i životním prostředí (např. analýza spalin, imisí atd.).

Společnost Nicolet CZ s.r.o. nabízí hned několik možností aplikace infračervené analýzy plynů na Vašem pracovišti:

Plynné vzorky se významně liší od vzorků v kondenzované fázi. Hlavní odlišnost plyne z nízké hustoty plynů. Zatímco pro kondenzovanou fázi je nejčastější použití vzorků o tloušťce v desetinách milimetru až několika centimetrech, pro plynné vzorky je pro dosažení stejných absorbancí možná i optická dráha v desítkách metrů. Proto také nabízíme širokou škálu plynových kyvet s optickou drahou 5 cm až 200 metrů. Rádi Vám dle Vaší aplikace poradíme, která z nich je vhodná. Pro náročnější aplikace nabízíme i kyvety s proměnlivou optickou drahou, či kyvety speciální (kontrolovaně ohřívané, měření a kontrola tlaku v kyvetě, speciální materiál kyvety při měření silně agresivních plynů atd.).