Servis

Analýza mikroplastů

Mikroplasty jsou drobné částečky nebo vlákna z polymerních materiálů (polystyren, polypropylen, polyamidy, ftaláty atd.) anebo často i anorganických sloučenin menší než 5 mm. Můžeme se setkat buď s primárními mikroplasty, které v této podobě byly již vyrobené, nebo s mikroplasty sekundárními, které jsou produktem rozkladu. Tomu podléhají prakticky všechny plasty vystavené abrazivním vlivům nebo UV záření. Nekontrolovaně pak vstupují do ekosystémů a stávají se součástí potravního řetezce. Kvůli extenzivnímu používání plastů se znečištění vody, půdy, a dokonce i ovzduší a těl živočichů mikroskopickými částicemi v poslední době stává čím dál závažnějším a medializovaným problémem. Kromě prokázaného škodlivého vlivu na ekosystémy a lidské zdraví může mít výskyt mikroplastů v balených vodách a dalších nápojích také negativní vliv na potravinářský průmysl, a poškodit tak jinak spolehlivé výrobce. Boj s tímto relativně novým typem znečištění vyžaduje důkladné porozumění problematice.

Prvořadé je odhalení původu mikroplastů a zmapování jejich cesty v různých ekosystémech.

Toto dobrodružství ovšem začíná detekcí a co nejpřesnější identifkací těchto látek v rozličných typech vzorků: pitné vodě, užitkové vodě, produktech potravinářského průmyslu a také v ovzduší.

Kombinace FTIR mikroskopu Nicolet iN10 MX, Ramanova mikroskopu Nicolet DXR2xi a spektroskopických programů OMNIC a OMNIC Picta včetně spektrálních knihoven polymerů představuje kompletní řešení analýzy mikroplastů ve velkém rozsahu jejich velikostí (0,5–5000 μm) v různých typech vzorků. Umožňuje jak identifkaci těchto částic (a tím začíná detektivní práce zjišťování jejich původu), tak i jejich kvantifkaci ve vzorcích.

Další informace: