Potraviny

Společnost Nicolet CZ nabízí celou řadu přístrojů a vybavení pro všechny fáze výroby, kontroly a distribuce potravin a obalových materiálů. Pro rutinní aplikace společnost Nicolet CZ také dodává dedikovaný software a automatizované postupy. Nejčastěji používanými spektrometry v potravinářství jsou FT-NIR spektrometry řady Antaris.

Příklady aplikací molekulové spektroskopie v potravinářském průmyslu: