Automobilový průmysl

Společnost Nicolet CZ nabízí celou řadu přístrojů a vybavení pro všechny fáze vývoje, výroby a kontroly většiny komponent automobilů včetně motorů. Od kožených interiérů po alternativní hnací ústrojí je každá součást dnešního automobilu navržena pro efektivitu, výkon a přitažlivost. Analytické přístroje, které odhalují chemii a složení materiálů, hrají zásadní roli v celém dodavatelském řetězci, od výzkumu a vývoje až po analýzu poruch.

Portfolio ručních/přenosných přístrojů pro rychlou analýzu kvality vstupních a výstupních surovin až po sofistikované vědecké mikrospektrometry pro analýzu čistoty výroby a detailní QC. Pro rutinní aplikace společnost Nicolet CZ také dodává dedikovaný software a automatizované postupy.

Příklady aplikací molekulové spektroskopie v automobilovém průmyslu: